10 พฤศจิกายน 2554

ยิ่งลักษณ์ไม่ออกประชาชนเลือกมาต้องเต็มที่ดีที่สุด ทัพบกจี้ค่ายเนชั่นแก้ข่าวกุปูสอบตก-สื่อโล้นตีลูกมึน

ขึ้นรถลงเรือร่วมชะตาเพื่อนร่วมชาติ-นายกรัฐมนตรีก้าวลงรถเมล์ฟรีจากภาษีประชาชน ที่ใช้ในการขนส่งผู้อพยพประสบอุทกภัย เพื่อเข้าประชุมสภารับฟังการอภิปรายของฝ่ายค้่าน หลังไปเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม(ภาพข่าวVoice TV) ส่วนภาพล่างนายกรัฐมนตรีลงเรือเยี่ยมผู้่ประสบภัยกลางดึกวานก่อนที่เขตสายไหม

โดย ทีมข่าวไทยอีนิวส์
10 พฤศจิกายน 2554

วันนี้ผู้สื่อข่าวได้ถามนายกรัฐมนตรีว่า ตอนนี้ยังมีกำลังใจดี ไม่คิดจะลาออกจากตำแหน่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบใช่หรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตอบว่า “วันนี้ดิฉันได้รับการไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน เสนอตัวเข้ามาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนทุกคน ทุกกำลังใจและทุกคะแนนเสียงที่พี่น้องประชาชนให้ ก็เพื่อมาดูแลรับใช้ความทุกข์สุขของประชาชน ดังนั้นวันนี้ดิฉันขอทำหน้าที่นี้ของตัวเองให้เต็มที่ ให้ดีที่สุดเพื่อพี่น้องประชาชน และเราก็จะทำให้พี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่เหมือนกัน ไม่มีการแบ่งแยกค่ายหรือสี เพราะถือว่าเป็นคนไทยเหมือนกัน”

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ขึ้นรถเมล์เฉพาะกิจของ ขสมก.ที่จัดไว้บริการประชาชนที่ประสบอุทกภัย เพื่อเดินทางไปเยี่ยมเยี่ยนผู้ประสบอุทกภัย 104 ครอบครัวที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ เขตจตุจักร และมอบถุงยังชีพและทำอาหารแจกผู้ประสบอุทกภัย และยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งประชาช นไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหน หลังน้ำลดจะเร่งดำเนินการฟื้นฟูเยียวยาทันที


ซึ่งในช่วงหนึ่งที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้พูดคุยกับผู้สูงอายุและเด็กที่อพยพมาและเล่าถึงความยากลำบากในช่วงน้ำท่วม ถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่ต้องยกมือขึ้นปาดน้ำตาทิ้งก่อนจะให้กำลังใจอีกครั้ง

หลังจากลงพื้นที่ให้กำลังใจ และทำอาหารให้ผู้ประสบภัย นายกฯ ได้ขึ้นรถเมล์ฟรีเดินทางมาลงป้ายรัฐสภา ก่อนเดินต่อเข้าห้องประชุม เพื่อตอบข้อซักถามการอภิปรายเรื่องงบประมาณของฝ่ายค้าน

กองทัพให้เครือเนชั่นแก้ไขข่าวกองทัพประเ้มินยิ่งลักษณ์สอบตก แต่สื่อโล้นตีลูกมึนลงแค่จดหมายน้อย

ก่อนหน้านี้สื่อเครือเนชั่นเป็นผู้จุดกระแสกดดันให้นายกฯยิ่งลัีกษณ์ลาออก โดยอ้างแหล่งข่าวจากกองทัพว่านายกฯสอบตกแก้น้ำท่วม และอ้่างรายงานข่าวบ้านเลขที่111กดดันให้เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี แต่ได้รับการออกโรงปปฏิเสธทั้งจากกองทัพและแกนนำบ้านเลขที่111แล้ว

วันเดียวกันนี้ เว็บไซต์หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ในเครือเนชั่น ได้เผยแพร่จดหมายของพลตรี พลภัทร วรรณภักตร์ หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก เรื่อง
ขอความร่วมมือในการเสนอข่าว โดยขอให้แก้ไขข่าวที่ถูกต้องกรณีเสนอรายงานข่าวว่ากองทัพให้นายกฯยิ่งลักษณ์สอบตกแก้น้ำท่วม

จดหมายนี้ลงวีนที่ 7 พฤศจิกายน แต่กรุงเทพธุรกิจนำมาเผยแพร่ในวันที่ 10 พฤศจิกายน โดยไม่มีการ"แก้ไขข่าวพร้อมนำเสนอข่าวที่ถูกต้องที่ได้รับการแก้ไขแล้ว รวมถึงนำข้อมูลที่ได้ชี้แจงมาข้างต้นเผยแพร่ให้สาธารณชน"ตามที่กองทัพบกร้องขอ โดยลงเผยแพร่เฉพาะจดหมายจากกดองทัพบกเท่สานั้น

โดยมีรายละเอียดดังนี้

อ้างถึง หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจฉบับประจำวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2554 หน้า 16 หัวข้อข่าว "กองทัพประเมิน 12 เหตุผล ขาดภาวะผู้นำ ...

ที่ กห 0407.24/545
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก
กองบัญชาการกองทัพบก
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

7 พฤศจิกายน 2554

เรื่อง ขอความร่วมมือในการเสนอข่าว
เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

อ้างถึง หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจฉบับประจำวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2554 หน้า 16 หัวข้อข่าว "กองทัพประเมิน 12 เหตุผล ขาดภาวะผู้นำ การเมืองครอบงำ นายกฯ สอบตก แก้น้ำท่วม"

ตามที่หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ได้เสนอข่าว โดยอ้าง "แหล่งข่าวระดับสูงจากกองทัพ" วิเคราะห์ภาวะผู้นำของนายกรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาอุทกภัย รายละเอียดตามอ้างถึงนั้น

กองทัพบก ขอเรียนว่า ข้อมูลที่ถูกนำเสนอในรายงานพิเศษดังกล่าวเป็นการอ้างว่ามาจากแหล่งข่าวระดับสูงของกองทัพ ซึ่งมิได้ระบุว่าเป็นบุคคลใด ขณะเดียวกันก็เป็นข้อมูลเชิงวิเคราะห์ที่พยายามเชื่อมโยงความคิดเห็นส่วนบุคคลกับการบริหารงานของรัฐบาลและกองทัพ อาจส่งผลให้ผู้รับข่าวสารเกิดความเข้าใจผิดว่ากองทัพมีการหารือในประเด็นดังกล่าว

ซึ่งในความเป็นจริงกองทัพมิได้มีการดำเนินการใดๆ ในเรื่องดังกล่าวทั้งสิ้น ทั้งนี้ กองทัพเป็นกลไกหนึ่งของรัฐบาลที่ปฏิบัติตามนโยบายในการบริหารประเทศ โดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้ ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบันทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล กองทัพ ส่วนราชการ และภาคประชาชน มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และได้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างเต็มที่

ดังนั้นในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนการจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารใดๆ ในสภาวการณ์ปัจจุบันที่ประเทศชาติต้องการความรักความสามัคคี และความเข้าใจเพื่อร่วมกันผ่านพ้นวิกฤติสถานการณ์น้ำในขณะนี้ จึงจำเป็นต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง อ้างอิงได้ในที่มาของข่าวและแหล่งข่าว

กองทัพบกในฐานะหน่วยงานด้านความมั่นคงที่มีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งหมายรวมถึงภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารและรัฐบาล ทั้งนี้ในทุกภารกิจกองทัพบกจะดำเนินงานภายใต้กรอบกฎหมาย ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติ ประชาชนและสังคมโดยรวมเป็นหลัก ควบคู่ไปกับความพยายามในการสร้างความเข้าใจกับสังคมถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการ และยังคงยึดมั่นในจุดยืนดังกล่าวมาโดยตลอด

เช่นเดียวกับการทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนในการนำเสนอหรือแสดงทัศนะใดๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความมั่นคงของประเทศควรอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง อ้างอิงได้ ไม่มีอคติหรือเจตนาแอบแฝง หรือเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากการประมวลผลโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มิได้มีข้อเท็จจริงครบถ้วน หรือไม่ได้เข้าไปรับรู้ในเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านั้นด้วยตนเอง

เพราะอาจไม่เพียงสร้างความเสียหายให้กับองค์กรที่ถูกกล่าวถึง แต่จะรวมถึงประเทศชาติและสังคมไทยเป็นส่วนรวมด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่กองทัพบกห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง จึงใคร่ขอความร่วมมือจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจได้แก้ไขข่าวพร้อมนำเสนอข่าวที่ถูกต้องที่ได้รับการแก้ไขแล้ว รวมถึงนำข้อมูลที่ได้ชี้แจงมาข้างต้นเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบด้วย


ขอแสดงความนับถือ

พลตรี

(พลภัทร วรรณภักตร์)
หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก

ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก
โทรศัพท์ 0-2297-7092
โทรสาร 0-2280-2363